Przejdź do treści

O co może nas prosić pracodawca podczas procesu rekrutacji

  • przez

Każdy proces rekrutacji wygląda trochę inaczej. Jedne firmy prowadzą rekrutację telefoniczną, inne stawiają na bezpośredni kontakt z każdym potencjalnym pracownikiem, a zdarzają się również takie, które załatwiają wszystko poprzez specjalnie opracowane do tego kwestionariusze online. Jednak wątpliwości dalej budzi zakres pytań jakie może zadać nam przyszły pracodawca. Dlatego wyjaśniamy, o co może nas prosić pracodawca podczas procesu rekrutacji?

Mimo różnic, każdy proces rekrutacji ma kilka cech wspólnych, na które składają się: weryfikacja danych, sprawdzenie autentyczności doświadczenia zawodowego oraz rozmowa na temat oczekiwań jednej i drugiej strony.

Warto wiedzieć, że art. 22 kodeksu pracy zawiera zamknięty katalog informacji, o jakie pracodawca może spytać swojego pracownika, ale również potencjalnego do pracy kandydata. Zgodnie z tym artykułem pracodawca może nas spytać o część danych osobowych. Zaliczamy do nich imię oraz nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji. Dodatkowo, możemy zostać poproszeni o podanie naszego wykształcenia oraz przedstawienie przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

Szukam pracy

Warto również wiedzieć, że ten sam artykuł definiuje podział informacji dotyczących życia pracownika lub też kandydata na pracownika na cztery kategorie. Pierwsza to sfera identyfikacji per­sonalnej, czyli podstawowe dane osobowe, takie jak wyżej wymienione, a ponadto numer PESEL. Kolejna kategoria to sfera pracy, za którą kryją się informacje dotyczące wykształcenia oraz zatrudnienia. Trzecia to sfera tajemnicy osobistej, a czwarta tajemnicy prywatnej. Do tej ostatniej zalicza się dane osobowe pracownika, takie jak inwalidztwo, stan cywilny, kombatanctwo, wiek, informacje na temat posiadania dzieci do lat czternastu oraz ich imiona i nazwiska.

Oferty pracy

Nie należy zapominać, że istnieją pewne wyjątki w kwestii udzielania informacji ze sfery tajemnicy prywatnej. Przykładowo, pracownik ma obowiązek podać imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci w momencie , gdy udzielenie takich informacji jest konieczne do wydania oraz korzystania przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy.

Jeśli chcemy mieć pewność, że pracodawca jest autentyczny, a także że prosi nas o dane jedynie w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji, warto szukać pracy poprzez portal szukampracy.pl, gdzie znajdziemy jedynie zweryfikowanych przedsiębiorców. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie będziemy musieli się bać
o bezpieczeństwo danych osobowych.

Join the conversation

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *