Przejdź do treści

Gry szkoleniowe na imprezy korporacyjne

  • przez

Problemy pojawiające się w pracy zawodowej czy życiu osobistym, są czymś zupełnie normalnym. Różne osoby różnie sobie radzą z ich rozwiązywaniem, części idzie to sprawnie, a innym tempo tak szybkie nie będzie. Dostępne są liczne techniki pozwalające na to, żeby poznać wiele ciekawych podejść do tych problemów, a także wyszukiwać w efektywny sposób jak najlepsze rozwiązania.

Jedna z takich technik to gry strategiczne, opierającej się na koncentracji na człowieku i jego potrzebie wymyślania nowych, lepszych rzeczy. Twórcze zastosowanie dostępnych symulacji biznesowych jest możliwością na to, żeby dojść do rozwiązań, które wyróżniają się nieszablonowym podejściem. Prezentowaną metodę można stosować w rozmaitych celach w biznesie, przykładowo w szeroko pojętym Human Resources.

W oparciu o dostępne statystyki zdecydowana większość managerów i kadry zarządzającej uznaje symulacje biznesowe za jeden z istotniejszych elementów w ich organizacji. Co więcej, w miejscach, w których sprawy pracownicze mają duże znaczenie, metoda ta jest kilka razy częściej stosowana. Daje to możliwość, żeby spojrzeć z innej perspektywy na kandydatów chętnych do pracy, a co się z tym wiąże mieć możliwość optymalnego wyboru.

Punktem wyjścia w przypadku metody symulacji strategicznej jest dokładne określenie problemu, który się rozwiązuje, wtedy do sukcesu będzie duży krok bliżej. Pierwsza kwestia, o którą należy zapytać, dlaczego coś trzeba zmienić, a w dalszej kolejności jaki ma być zakres takich zmian. Aby pytanie mogło do odpowiednich ludzi trafić, konieczny będzie zespół fachowców mających duże doświadczenie, najlepiej z różnych działów i o różnych kompetencjach.

Metoda, która tu jest pokazywana obejmuje w pierwszej kolejności wspólne warsztaty, dlatego grupa, którą się stworzy musi mieć kompletną wiedzę na temat problemu na który należy znaleźć rozwiązanie. Trzeba także poszczególnym członkom pozwolić się wypowiedzieć na temat poruszanego rozwiązania. Każda osoba może w zupełnie inny sposób widzieć poszczególne elementy całości, a co będzie z tym później związane mieć potem zróżnicowane koncepcje.

Mając już wiedzę, jakie jest źródło problemów i w jakim kierunku będzie się podążać, trzeba włączyć w rozważania klienta. Przy prowadzeniu rekrutacji zapewne to będzie to kandydat poszukujący zatrudnienia. Rolą zespołu jest wczucie się w jego oczekiwania i potrzeby, a następnie potem stworzenie charakterystyki. Końcowy krok gry szkoleniowej, zajmujący najwięcej czasu to wymyślanie, i wybranie wśród znalezionych rozwiązań tego najlepszego.

Join the conversation

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *