Przejdź do treści

Pracownik produkcji – na czym polega i jak wygląda taka praca?

  • przez

Praca na produkcji – czy codzienna rzeczywistość pracowników zatrudnionych w firmach produkcyjnych i różnego rodzaju przemysłowych przedsiębiorstwach to praca po godzinach, do utraty czucia w rękach, a może jest to zatrudnienie gwarantujące zadowalające warunki i wiążące się z ciekawymi perspektywami rozwoju? Przyjrzyjmy się jak wygląda w praktyce etat pracownika produkcji.

Dla kogo praca na produkcji

Firmy, które operują w obszarze szeroko rozumianej branży przemysłowej zazwyczaj mają na tyle rozbudowaną hierarchię etatów w ramach wewnętrznej struktury, że o pracę mogą się starać zarówno kandydaci, których można określać mianem niewykwalifikowanych pracowników fizycznych, jak i specjaliści z wieloletnim doświadczeniem i dysponujący odpowiednią wiedza lub wykształceniem. Natomiast jeśli chodzi o konkretne stanowisko pracownika produkcji jest to zajęcie, na które rzadko kiedy wymagane jest wyższe wykształcenie czy konkretna kierunkowa wiedza.

Decydującym czynnikiem bywa tu doświadczenie – branża produkcyjna krąży wokół czasu i efektywności pracy, a więc im kandydat lepiej przygotowany i wymagający mniejszego wkładu pracodawcy w proces szkolenia i wdrażania go do codziennego funkcjonowania firmy, tym lepiej. Zdarzają się jednak firmy, które są otwarte na osoby bez praktycznego doświadczenia na podobnym stanowisku. Tutaj czynnikiem decydującym jest etap produkcji, na który odbywa się rekrutacja i specjalizacja działalności przedsiębiorstwa.

O ile dyplom uczelni raczej nie pomoże kandydatowi w procesie rekrutacji, o tyle kurs zakończony zdobyciem uprawnienia na wózki widłowe to mocny punkt w CV potencjalnego pracownika. Przydadzą się także: umiejętność działania pod presją czasu i nastawienie na wykonywanie założonych celów ilościowych. Zapotrzebowanie na takie cechy u pracowników widać po treści ofert dostępnych na przykład na portalu z ogłoszeniami pracy Szukampracy

Pracodawcy, w zależności od indywidualnej działalności i profilu firmy, zwykle przewidują w swoich firmach system pracy na trzy zmiany, a więc od kandydata oczekują dyspozycyjności i gotowości podjęcia zatrudnienia właśnie w takim wymiarze czasu pracy.

Czego można oczekiwać pracując fizycznie w zakładzie produkcyjnym

Jeśli pracownik podejmuje zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku to w 90% przypadków może liczyć na propozycję współpracy opartej na umowie o pracę. Wielu pracodawców jest otwarta na przyjmowanie również osób dotychczas mało aktywnych zawodowo, oferując im między innymi szkolenia wprowadzające, w tym wdrażanie pracownika w zasady funkcjonowania firmy i przestrzegania zasad BHP na terenie zakładu.

Pracownik produkcji powinien być przygotowany na pracę w określonych warunkach, w tym na konieczność realizacji określonych zadań produkcyjnych – może przesadą byłoby powiedzenie, że pracownik powinien dążyć do tytułu przodownika pracy, ale na pewno trzeba się liczyć z tym, że firma będzie oczekiwać pracy na konkretnym poziomie.

Na czym polega praca produkcja

Zakres wykonywanych obowiązków i charakterystyka zadań pracownika produkcji jest ściśle związana ze specjalizacją i rynkiem, na którym działa firma. Ostatnio na portalach z ogłoszeniami o pracy najbardziej popularne są oferty w takich branżach jak produkcja środków spożywczych, materiałów budowlanych czy chemii samochodowej i przemysłowej.

Ogłoszenia o pracę dla pracowników produkcyjnych

Ale zazwyczaj pracownik produkcji jest odpowiedzialny przede wszystkim za bieżącą obsługę linii produkcyjnej. Typowe czynności z tym związane to układanie towarów na taśmie produkcyjnej, etykietowanie ich, a także pakowanie i przygotowywanie do wysyłki. Dość często pracownicy produkcji mają założone dane ilościowe i przepisy jakościowe, z których muszą się wywiązywać. Przy wykonywaniu swoich obowiązków służbowych pracownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Gdzie jest praca od ręki na produkcji

Zatrudnienie na stanowisku pracownika produkcji można znaleźć bez większego problemu w Polsce, gdzie firmy w odpowiedzi na korzystne uwarunkowania gospodarcze rozwijają się i wymagają wsparcia kadrowego, aby zwiększyć osiągane wyniki produkcyjne. Ale szukanie pracy na takim stanowisku nie jest też kłopotem z granicą – agencje zatrudnienia dysponują licznymi ofertami pracy z firm działających w Europie Zachodniej, które chętnie decydują się na współpracę z kandydatami z innych krajów, w tym z Polski. A gdzie jest praca? Na przykład na portalu z ogłoszeniami o pracy

Join the conversation

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *