Zakłady produkcyjne i działające w obszarze przemysłu swoje zyski czerpią z wydajnej pracy całej kadry zasobów ludzkich. Za możliwie najbardziej optymalne procesy funkcjonowania przedsiębiorstw odpowiadają specjalnie ku temu przeznaczone działy zarządzania produkcją. Specjaliści tego typu mają za zadanie zaplanować i nadzorować pracę na poszczególnych etapach produkcji, tak aby z wykorzystaniem zasad logistyki efektywnie realizować zaplanowane założenia produkcyjne.

Czy zarządzanie produkcją ma sens

Produkcja jaka jest każdy widzi – praca zazwyczaj podzielona jest na kilka etapów, które w końcowej fazie pracy składają się na finalny efekt w postaci towarów gotowych do dalszej dystrybucji i sprzedaży. Jak w cały ten proces wpisuje się zarządzanie produkcją? Efektywne narzędzia, które oferują współczesne strategie zarządzania procesem produkcji mają na celu przede wszystkim maksymalnie podniesienie wydajności i zredukowanie zbędnych kosztów.

 

Warto tu wspomnieć o koncepcji lean management, która kompleksowo podchodzi do problemu wydajnego zarządzania przedsiębiorstwem. Tłumacząc pojęcie na język polski, mamy do czynienia z tak zwanym szczupłym zarządzaniem, które za cel stawia sobie funkcjonowanie zgodnie z kilkoma wyznacznikami, między innymi w oparciu o określone wartości dla klienta, ciągły przepływ wytwarzanych towarów i dążenie do doskonałości na wszystkich poziomach pracy przedsiębiorstwa.

Eksperci podkreślają jak ogromne znaczenie ma odpowiedzialna strategia zarządzania produkcją, bo to na tym etapie w głównej mierze rozgrywa się spójny proces produkcyjny, który przynosi zyski i nie generuje strat materialnych. Rynek pracy zdaje się podzielać to stanowisko, bo firmy bardzo często i licznie poszukują kandydatów do pracy właśnie na poziomie zarządzania produkcją. Korzyści jakie niesie ze sobą działanie w zgodzie z koncepcją lean managementu czy nawet lean manufactruringu to nie tylko racjonalne korzystanie z zasobów przedsiębiorstwa, ale wydajne funkcjonowanie firmy na wszystkich etapach produkcji, również w zakresie jakości wytwarzanego produktu, dostawy just-in-time (czyli opartej na doskonałej synchronizacji wszystkich etapów produkcji) czy zredukowania zalegających zapasów magazynowych.

Kto może pracować w tym zawodzie i na jakim stanowisku

Wiele uczelni odpowiada na zapotrzebowanie pracodawców, którzy podkreślają wagę dobrze przygotowanego pracownika, posiadającego zarówno umiejętności praktyczne jak i niezbędną wiedzę z zakresu nowych metod zarządzania produkcją. W tym celu otwierane są kierunki kształcenia skierowane zarówno do absolwentów uczelni wyższych, jak i pracowników aktualnie zatrudnionych w branży produkcji, którzy chcą zwiększyć obręb swoich kompetencji i rozszerzyć posiadane kwalifikacje. Jest to dobry wybór dla tych, którzy pragną w przyszłości rozwijać się w tym kierunku i wiążą swoją dalszą drogę zawodową w tej przyszłościowej branży.

Oferty pracy związane z zarządzaniem produkcją wskazują na to, że firmy poszukują u kandydatów na stanowiska związane z zarządzaniem produkcją takich osób, które posiadają zarówno kompetencje oparte na wykształceniu, jak i doświadczeniu. Profil idealnego pracownika to kandydat o wyższym wykształceniu kierunkowym (mile widziane są dyplomy kierunków o profilu ekonomicznym lub technicznym, a najlepiej z zarządzania produkcją), który posiada także wiedzę zdobytą w wyniku doświadczenia zawodowego w branży przemysłowej lub produkcyjnej.

Zarządzanie produkcją, jako część działalności z zakresu branży przemysłowej jest równie niejednorodna jak cały ten obszar. A zatem można się spotkać z różnego rodzaju nazwami stanowisk, które zazwyczaj łączą w sobie obowiązki zawodowe skierowane właśnie na strategiczne zarządzanie produkcją, między innymi: lean manufacturing manager, kontroler zarządzania produkcją czy planista produkcji.

Kandydaci zainteresowani pracą  w przemyśle, produkcji lub innych branżach mogą znaleźć wiele ciekawych ofert na szukampracy.pl.

 

Więcej: