Planista produkcji

11 maja 2016

Polski przemysł i branża produkcyjna w ostatnim czasie przeżywają naprawdę dobry okres. Pracodawcy odczuwają ożywienie i pozytywne wyniki finansowe, a co za tym idzie planują zwiększanie zatrudnienia. Jednym z zawodów związanych z branżą produkcji jest specjalista do spraw planowania – czym się zajmuje, jakie wymagania trzeba spełnić i co można otrzymać w zamian?

Planista produkcji to osoba odpowiedzialna za planowanie wszystkich procesów przebiegających w hali produkcyjnej. Na podstawie otrzymywanych informacji musi monitorować bieżącą pracę produkcji, ale również kierując się prognozami sprzedaży i przyszłych zamówień koordynować przyszłą produkcję. Do zadań specjalisty do spraw planowana produkcji należy również pośredniczenie w kontaktach między różnymi działami przedsiębiorstwa (portal praca).

Niezależnie od tego czy w ofercie pracy zawarto informację o tym, że kandydat powinien mieć wysoko rozwinięte umiejętności analityczne warto podkreślić, że bez tego trudno wyobrazić sobie nawet krótką karierę przy planowaniu produkcji. Daleko nie zajdzie też pracownik, który ma problemy z pracą pod presją czasu i samodzielnym podejmowaniem decyzji. Skuteczny planista potrafi szybko łączyć fakty i podejmować decyzje oparte na analizie informacji, jakie uzyskuje na bieżąco od innych współpracowników. Żeby podejmować najlepsze decyzje niezbędne jest także zrozumienie podstawowych zasad produkcji – na pewno ktoś, kto zaczynał od niższych stanowisk w strukturze firmy doceni wcześniej zdobyte umiejętności.

Doświadczeni w zawodzie planiści produkcji wskazują, że podstawy wiedzy teoretycznej są jak najbardziej przydatne, ale jednocześnie mówią, że dużo trudniejsze byłoby odnalezienie się w pracy bez informacji praktycznych. Stąd nie powinno dziwić, że w ofertach pracy równie często pojawiają się wymagania dotyczące wyższego wykształcenia (najlepiej o profilu technicznym), jak i doświadczenia zawodowego przy pracach produkcyjnych.

Dobry planista produkcji musi być osobą komunikatywną, bo to w dużej mierze od jego dobrego kontaktu z innymi działami firmy zależy sprawne i wydajne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Trudno znaleźć ogłoszenie o pracy w charakterze specjalisty do spraw planowania produkcji, które nie ujmowałoby w profilu idealnego kandydata umiejętności budowania dobrych relacji z zespołem, samodzielności pracy i znajomości specyfiki planowania produkcji.

Portale z ogłoszeniami o pracy pokazują, że obecnie na rynku pracy widać zapotrzebowanie na doświadczonych planistów produkcji. Dość często w treści ofert pracy można jeszcze natrafić na wymóg dotyczący znajomości języków obcych: angielskiego i niemieckiego.