Jeśli w swoim najbliższym otoczeniu rodziny lub znajomych nie potrafimy wskazać co najmniej jednego przykładu osoby, która zdecydowała się na wyjazd do pracy za granicą, jedno jest pewne – statystycznie należymy do mniejszości. Polskę na rzecz innych krajów opuściło już ponad 2,3 miliony obywateli – większość z nich na stałe związała swoje życie z nowym miejscem zamieszkania. Organizacja The InterNations sporządziła badanie, w którym określa kilka typów emigranta.

The InterNations to instytucja społeczna, która na co dzień zajmuje się działalnością związaną kompleksową ze zjawiskiem migracji ludności. Wśród swoich zadań wymienia wspomaganie ludzi zmieniających miejsce zamieszkania, na poziomie dostarczania cennych informacji, przewodników po krajach oraz systematycznie opracowywanych raportów i ankiet. Jednym z ostatnio przeprowadzonych przez organizację badań jest wytypowanie kilku typów emigrantów, którzy wędrują po całym świecie.

Podziału dokonano na podstawie narzędzi statystycznych, które wykazały kilka powtarzających się tendencji, na podstawie których wyróżniono kilka podgrup, które cechuje podobna motywacja i charakterystyka pobytu za granicą. Poniżej przedstawiamy 5 najczęściej spotykanych rodzajów emigrantów.

Poszukiwacz miejsca, gdzie trawa jest bardziej zielona

Według ankiety aż 21% spośród wszystkich migrantów zalicza się do grupy, którą można nazwać poszukującymi lepszego miejsca do życia. Zwykle ich podstawową motywacją jest wyjazd w celu znalezienia bardziej korzystnych warunków życia i pracy. Najczęściej tego typu emigrantów można znaleźć w krajach pozaeuropejskich – autorzy raportu wymieniają jako najczęściej wybierane miejsca pobytu Izrael, Ekwador czy Panamę.

Aż 38% ludzi z tej grupy zanim podjęło decyzję o wyjeździe sprawdzało koszty życia i utrzymania w nowym miejscu, a 22% głównie na tej podstawie ostatecznie spakowało walizki i wyjechało. Dla jednej trzeciej tego rodzaju emigrantów wyjazd taki był pierwszym dłuższym pobytem w innym miejscu – ale ponad 25% żyje w aktualnym miejscu zamieszkania już ponad 10 lat.

Zagraniczny reprezentant

Do tej grupy zaliczamy pracowników, którzy zostali delegowani do pracy za granicą przez swojego pracodawcę. Stanowią oni drugi najbardziej liczny zbiór, bo ponad 16% ze wszystkich emigrantów właśnie w ten sposób trafiło do innego kraju. Najczęściej są to państwa takie jak Rosja, Polska, Rumunia czy Brazylia.

Większość tych pracowników to mężczyźni (60%), którzy średnio pracują tygodniowo około 46 godzin. Reprezentanci wysyłani do pracy za granicę wydają się być zadowoleni z takiego obrotu spraw, bo ponad 73% deklaruje zadowolenie ze swojej obecnej pracy, a 77% dodają, że są usatysfakcjonowani swoją sytuacją finansową.

Poszukiwacz przygód

Ludzie, którzy jako główny motyw wyjazdu do innego kraju podają poszukiwanie przygód albo wyzwanie postawione przed samym sobą to ponad 12% spośród wszystkich migrantów. Gdzie najczęściej się udają? Są to Wielka Brytania, Irlandia czy Chiny, a może to wynikać z dużej dynamiki życia w tych krajach i obecności wielu międzynarodowych korporacji, które pozwalają ludziom z innych państw dość łatwo znaleźć zatrudnienie i z czasem się ustatkować.

Co ciekawe, według badań to kobiety mają w sobie większą żyłkę do poszukiwania przygód, bo stanowią prawie 60% spośród tej grupy. Dla połowy migrantów-podróżników, to właśnie możliwość zwiedzania nowych miejsc i poznawania nieznanych kultur jest szczególnie cennym aspektem zmiany miejsca zamieszkania. Nieco ponad jedna piąta badanych wskazuje, że planowany pobyt w danym kraju potrwa od 1 do 3 lat.

Emigrant-karierowicz

Jeśli mamy od czynienia z pracownikami, którzy wyemigrowali w konkretnym celu, aplikując na ustalone stanowisko i pracę tę znaleźli na własną rękę, możemy mówić o emigrantach na tle czysto zawodowym. Według statystyk, najwięcej tego typu ludzi za miejsce pobytu obiera takie kierunki jak Belgia, Luksemburg, ale także Kuwejt czy Nigerię.

Prawie połowa emigrantów motywowanych karierą ma wykształcenie podyplomowe, a 14% posiada tytuł doktorski. Średni tygodniowy czas pracy wynosi w tej grupie nieco ponad 44 godziny. Emigranci-karierowicze w zdecydowanej większości (71%) mówią o tym, że wyjazd poprawił ich perspektywy zawodowe, a jedna trzecia z nich zauważa, że ich obecne dochody są dużo wyższe niż te w ojczystym kraju.

Podróżujący z drugą połówką

Autorzy badania wyróżnili kilka grup emigrantów, których główną motywacją do wyjazdu były względy wynikające z osobistych relacji. 9% ankietowanych jako powód emigracji podało podążanie za swoim partnerem, taki sam odsetek wskazał, że przeprowadzka była motywowana poszukiwaniem miłości, a 6% przeniosło się do innego kraju z powodów rodzinnych. W każdej z tych podgrup zdecydowaną większość stanowią kobiety, a kierunki emigracji to między innymi Szwecja, Nowa Zelandia, Finlandia, Kanada czy Hong Kong.

Emigranci na tle uczuciowym generalnie wykazują pewnie zaniepokojenie stanem swoich finansów i nie zawsze obecne zarobki są lepsze niż te, jakie osiągali wcześniej.

rodzaje-emigrantow