Praca w branży produkcji i w przemyśle zazwyczaj kojarzona jest tylko i wyłącznie z zatrudnianiem tymczasowym i kadrą złożoną w większości ze studentów i absolwentów, którzy muszą sobie dorobić do swoich skromnych finansów. Czy zatem branża przemysłowa opiera się na taniej, niewykwalifikowanej sile roboczej? Zdecydowanie nie. Jest to złożona i dochodowa gałąź gospodarki, która w dużej mierze odpowiada za rozwój innych podmiotów biznesowych i sytuacji ekonomicznej kraju.

Myśląc o zatrudnieniu w branży produkcyjnej lub przemyśle można wybrać jeden z określonych obszarów, z których każdy odpowiada za nieco inny wycinek tego typu działalności. I tak najczęściej kojarzonym z tą branżą jest etat pracownika produkcji, czyli sztandarowego pracownika każdej firmy zajmującej się produkcją i dystrybucją różnego rodzaju towarów. Tego rodzaju obszar jest jednym z najbardziej popularnym pod względem ilości publikowanych ogłoszeń na portalach o pracy (zobacz: szukam pracy), a wynika to przede wszystkim z dobrej sytuacji panującej w wielu specjalistycznych branżach, która powoduje potrzebę zwiększenia zatrudnienia, aby móc stale zwiększać swoje wyniki i co za tym idzie – dochody.

Innym obszarem w przemyśle i produkcji jest dziedzina optymalizacji procesu produkcji. Pracownicy zajmujący się tego rodzaju działalnością są w dużym uproszczeniu odpowiedzialni za usprawnianie działań pracowników produkcji. Osoba zatrudniona w charakterze specjalisty do spraw jakości produkcji lub pracownika działu optymalizacji ma za zadanie na bieżąco analizować postępy pracy na linii produkcyjnej, tworzenie stosownych raportów i przygotowywanie działań, które usprawnią cały proces pod względem ilościowym i jakościowym.

Pracownicy przemysłu i produkcji to także ludzie odpowiedzialni za zarządzanie produkcją i utrzymanie ruchu. Co to oznacza? Szereg działań związanych z organizacją pracy konkretnego działu, których celem jest systematyczne usprawnianie procesu produkcyjnego, na czele z efektywnym zarządzaniem ludźmi i koordynowaniem ich pracy. Specjaliści ds. utrzymania ruchu mają niebagatelne znaczenie w procesie wydajności pracy i utrzymania zadowalających wyników, bo do ich obowiązków zawodowych należy zapewnienie ciągłości ruchu maszyn, diagnozy usterek i bieżące naprawy uszkodzonego sprzętu. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie jakiejkolwiek firmy produkcyjnej bez wykwalifikowanych pracowników tego działu.

Pracownicy przemysłu z różnego rodzaju specjalizacją są też pożądanym „towarem” za granicą. Firmy działające w krajach Europy Zachodniej już od wielu lat decydują się na zatrudnianie pracowników przybyłych z innych państw. Początkowo główną motywacją zagranicznych pracodawców było ograniczanie kosztów, bo nawiązanie stosunku pracy z kandydatem z Europy Środkowo-Wschodniej wiązało się z obniżonymi kosztami zatrudnienia. Z czasem specjaliści tacy zyskali dobrą sławę i cieszą się pozytywną opinią wśród zagranicznych pracodawców, przede wszystkim ze względu na swoje kompetencje, uczciwość i pracowitość.

Warto też zaznaczyć, że według niedawno opublikowanego raportu dotyczącego niedoboru talentów, czyli grup zawodowych, które są pilnie poszukiwane przez pracodawców w skali globalnej operatorzy produkcji i maszyn przemysłowych wciąż są potrzebni na rynku pracy. Braki kadrowe w tym obszarze można tłumaczyć przede wszystkim małym zainteresowaniem wykształceniem kierunkowym w dziedzinach przemysłowych i pracy fizycznej w ostatnich latach. Do tych samych wniosków skłania wysoka pozycja grupy zawodowej wykwalifikowanych pracowników fizycznych, na brak których narzeka większość firm na całym świecie.

 

Więcej: